กิจกรรมอาเซียน (ASEAN)

กิจกรรมอาเซียน (ASEAN)

กิจกรรมอาเซียน (ASEAN)

การประชุมคณะกรรมการกงสุลใหญ่อาเซียนประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

( First ASEAN Consuls General in Vancouver (ACGV) Committee Meeting in 2012 )

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกงสุลใหญ่อาเซียนประจำปี 2012 ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555 เวลา 15.00 น. โดยมีกงสุลใหญ่อาเซียนทั้งสี่ประเทศในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมประชุมดังนี้ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลย์เซีย และไทย ในการนี้ กงสุลใหญ่ไทยฯ ได้รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการกงสุลใหญ่อาเซียน ณ นครแวนคูเวอร์ สำหรับปี 2012.

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2555

   นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2555ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน มาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนการพิจารณา แนวทางการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชน ตามมาตรการการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ และการรวมกันเป็นเอกภาพ ท่ามกลางความหลากหลาย และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s